ТОО «Жамбыл Петролеум» объявляет о проведении запроса конкурсных (ценовых) предложений закуп услуг: «Аудиторские услуги (аудит финансовой отчетности по МСФО)».

Услуги должны быть оказаны  по адресу в г. Атырау, мкр-он Нурсая, ул. Рысбай Габдиева, строение 42 .

Общая сумма выделенная на закупку услуги без учета НДС: 6 000 000 тенге.

Дополнительную информацию и справку можно получить у организатора : Джакиева Айнур  8 (7122) 30 40 70 (внут 3141), эл. почта: A.Jakiyeva@zhl.kz

Ценовое предложение направлять в офис Товарищества по адресу г.Атырау мкр-он Нурсая, ул. Рысбай Габдиева, строение 42

Ценовое предложение должно быть представлено не позднее 9.00 часов 6 апреля 2020 года

 

«Жамбыл Петролеум» ЖШС «Аудиторлық қызметтер (ҚЕХС бойынша қаржылық есептілік аудиті)» қызметтерін сатып алуға конкурстық (баға) ұсыныстарды сұрату туралы хабарлайды.

Қызметтер Атырау қаласы, Нұрсая ш.а., Рысбай Ғабдиев көшесі, 42 құрылыс мекенжайы бойынша көрсетілуі тиіс.

Қызметтерді сатып алуға бөлінген жалпы сома ҚҚС-сыз: 6 000 000 теңге.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы ұйымдастырушыдан алуға болады:  Джакиева Айнур  8 (7122) 30 40 70 (ішкі 3141), эл. пошта: A.Jakiyeva@zhl.kz

Баға ұсынысы Серіктестіктің кеңсесіне Атырау қаласы, Нұрсая ш.а., Рысбай Ғабдиев көшесі, 42 құрылыс мекенжайы бойынша жіберілсін.

Баға ұсынысы 2020 жылғы 6 сәуір сағат 9.00-ден кешіктірілмей ұсынылуы тиіс.